วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2556-07-04 ช่วงรอคอยการลงทะเบียนในวันแรก แวะไปชม ภูทับเบิก

ช่วงรอคอยการลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในวันแรก แวะไปชม ภูทับเบิก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งสูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์